Gratis verzending
Hoogste kwaliteit
+49(5151) 87798 - 10 / Ma - Vr: 08:00 - 18:00
Comfortabele aankoop op rekening
Hotline +49 800 123 454 321

Herroepingsinstructie
U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per telefoon, een per post verzonden brief, telefax of e-mail).

De herroeping dient te worden gericht aan:

HAJUS AGLise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Duitsland
vertegenwoordigd door CEO Stanislav Maer
Telefoon: (05151) 87798 - 10
E-mail: info@tinyhouse-company.de

Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van Herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

Indien u heeft verzocht dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn begint, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten dat tot het moment waarop u ons in kennis heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, is geleverd in vergelijking met het totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.