Gratis verzending
Hoogste kwaliteit
+49(5151) 87798 - 10 / Ma - Vr: 08:00 - 18:00
Comfortabele aankoop op rekening
Hotline +49 800 123 454 321

PrivacyverklaringVoor zover hieronder geen andere informatie wordt verstrekt, is de verstrekking van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk verplicht, noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen.

Dit geldt alleen als er geen andere verklaring wordt gegeven bij de volgende verwerkingshandelingen. "Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Server-logbestanden U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.  Bij elke toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhost / IT-dienstverlener verstrekt en opgeslagen in logboekgegevens (zogenaamde server-logbestanden).

Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de verzoekende provider. De verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG uit ons overwegende legitieme belang om een storingsvrije werking van onze website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Contactpersoon Neem contact met ons op als u dat wenst.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking is: Stanislav Maer, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, Duitsland, 05151/87798-10, info@tinyhouseprofi.de Initiatiefnemend contact van de klant via e-mail Als u op eigen initiatief contact met ons opneemt via e-mail voor zakelijke doeleinden, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de mate die u heeft verstrekt. De gegevensverwerking is bedoeld voor de verwerking en beantwoording van uw contactverzoek. Als het contact betrekking heeft op precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij aankoopinteresse, offerteaanvraag) of betrekking heeft op een contract dat al is gesloten tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. b AVG. Als het contact om andere redenen wordt gemaakt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG vanwege ons overwegende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verwerking van uw verzoek. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik. Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de mate die u heeft verstrekt.

De gegevensverwerking is bedoeld voor het leggen van contact. Als het contact betrekking heeft op precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij aankoopinteresse, offerteaanvraag) of betrekking heeft op een contract dat al is gesloten tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. b AVG. Als het contact om andere redenen wordt gemaakt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG vanwege ons overwegende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verwerking van uw verzoek.

 Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik. Verzamelen en verwerken bij het verzenden van foto's per e-mail U heeft de mogelijkheid om ons foto's per e-mail te sturen in verband met de bestelling van een gepersonaliseerd product. Bij het verzenden van uw foto's verzamelen we mogelijk uw persoonlijke gegevens (afbeelding van identificeerbare personen) alleen in de mate die u heeft verstrekt. De gegevensverwerking is bedoeld voor het maken van gepersonaliseerde producten. De verzonden foto dient als sjabloon voor het product en wordt daarvoor gebruikt (bijvoorbeeld T-shirt bedrukken). De verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. Uw gegevens worden niet doorgegeven.

De foto die u heeft verzonden, gebruiken we alleen binnen het kader van de dienstverlening. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik. WhatsApp Business Als u via WhatsApp contact met ons opneemt voor zakelijke doeleinden, maken we hiervoor gebruik van WhatsApp Business van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "WhatsApp"). Als uw verblijf buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, wordt deze dienst geleverd door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS). De gegevensverwerking is bedoeld voor de verwerking en beantwoording van uw contactverzoek.

Voor dit doel verzamelen en verwerken we uw bij WhatsApp geregistreerde mobiele telefoonnummer, indien verstrekt, uw naam en andere gegevens die u beschikbaar heeft gesteld. Voor deze service gebruiken we een mobiel apparaat waarin alleen gegevens van gebruikers zijn opgeslagen die contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp. Er wordt geen persoonlijke informatie aan WhatsApp doorgegeven zonder uw toestemming. Uw gegevens worden door WhatsApp doorgestuurd naar servers van Meta Platforms Inc. in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaard contractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: [Link](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de). Als het contact betrekking heeft op precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij aankoopinteresse, offerteaanvraag) of betrekking heeft op een contract dat al is gesloten tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. b AVG. Als het contact om andere redenen wordt gemaakt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG vanwege ons overwegende legitieme belang bij het bieden van een snelle en gemakkelijke manier om contact op te nemen en uw vragen te beantwoorden. In dit geval heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de verwerking van uw verzoek. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp is te vinden op [Link](https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service) en [Link](https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). Adverteren Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van postreclame: We gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres) die we hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een product of dienst om u postreclame te sturen, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG vanwege ons overwegende legitieme belang bij direct marketing. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw adresgegevens door contact met ons op te nemen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het recht van bezwaar zijn te vinden in het impressum. Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven: We gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafhandeling uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden om nieuwsbrieven te versturen, indien u hiervoor uitdrukkelijk heeft toegestemd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt daarna uit de verzendlijst verwijderd. Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct marketing: We gebruiken uw e-mailadres dat we hebben ontvangen bij de verkoop van een product of dienst voor het elektronisch verzenden van reclame voor onze eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met degenen die u al bij ons heeft gekocht, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van het e-mailadres heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG vanwege ons overwegende legitieme belang bij direct marketing. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres door contact met ons op te nemen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het recht van bezwaar zijn te vinden in het impressum. U kunt ook de daarvoor bestemde link in de marketinge-mail gebruiken. Er worden geen andere kosten gemaakt dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Gebruik van Sendinblue: Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van de dienst van Sendinblue GmbH (Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn; "Sendinblue") als onderaannemer. We geven de informatie die u tijdens de nieuwsbriefregistratie heeft verstrekt (e-mailadres, eventueel voornaam en achternaam) door aan Sendinblue. Doel van gegevensverwerking en cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de webbrowser of door de webbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een unieke tekenreeks die de webbrowser bij een volgend bezoek aan de website kan identificeren. Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw webbrowser te selecteren, kunt u worden geïnformeerd voordat cookies worden ingesteld, en kunt u individueel beslissen over acceptatie, evenals het opslaan van cookies en het verzenden van de opgeslagen gegevens voorkomen. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. We wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Onder de volgende links kunt u informatie vinden over hoe u cookies kunt beheren (ook uitschakelen) in de belangrijkste browsers: - Chrome: [Link](https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de) - Internet Explorer: [Link](https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) - Mozilla Firefox: [Link](https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen) - Safari: [Link](https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac) Technisch noodzakelijke cookies Tenzij anders vermeld in het privacybeleid hieronder, gebruiken we alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawisseling, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Het is noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawisseling. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25, lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG, vanwege ons overwegende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website, evenals een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod. U heeft te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Advertentie-tracking en gebruik van Google Analytics 4 We maken gebruik van de webanalyse-service Google Analytics van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. Het doel van gegevensverwerking is de analyse van deze website en haar bezoekers, evenals marketing- en reclamedoeleinden. Google zal namens de exploitant van deze website de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te verlenen aan de website-exploitant met betrekking tot het gebruik van de website. Hierbij kunnen onder andere de volgende gegevens worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van het bezoek aan de pagina, klikpad, informatie over de gebruikte browser en het gebruikte apparaat, bezochte pagina's, verwijzende URL (de website van waaruit u onze website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en pixeltellers die de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking Op onze website maken we gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in dat kader Conversion Tracking (evaluatie van bezoekersacties). Google Conversion Tracking is een analytische dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google). Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen dus niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Elke Google Ads-klant krijgt een ander cookie. Hierdoor is het niet mogelijk om cookies via de websites van Ads-klanten te volgen. De informatie die wordt verkregen met behulp van het conversiecookie dient om conversiestatistieken te genereren. Hierdoor weten we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking-tag. We krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar de servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [Link](https://policies.google.com/privacy/frameworks) en [Link](https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG i.V.m. Art. 6, lid 1, lit. a AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: [Link](https://www.google.de/policies/privacy/). Gebruik van de Remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc. Op onze website maken we gebruik van de Remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google). De toepassing heeft tot doel het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, gebruikt Google cookies. Via de cookies worden de bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website bezoekt in het Google Display Netwerk, worden u advertenties getoond die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiedeelgebieden. Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. Gebruik van de Google Tag Manager Op onze website maken we gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Met deze toepassing worden JavaScript-tags en HTML-tags beheerd die worden gebruikt voor de implementatie van tracking- en analyse-instrumenten, met name. De gegevensverwerking heeft als doel om onze website aan te passen aan de behoeften en te optimaliseren. De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Het maakt echter wel de activering van andere tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u [hier](https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html) terecht. Gebruik van Social Plug-ins We gebruiken social media-plug-ins op onze website. Het integreren van social plug-ins en de daaruit voortvloeiende gegevensverwerking dient het doel van het optimaliseren van de reclame voor onze producten. Bij de integratie van social plug-ins wordt een verbinding gemaakt tussen uw computer en de servers van de aanbieders van het sociale netwerk, en wordt de plug-in door middel van een melding aan uw browser op de pagina weergegeven, als u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden naar de servers van de aanbieders gestuurd. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd bent bij het sociale netwerk of ingelogd bent. Ook bij niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers vindt er gegevensoverdracht plaats. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op een of meer van uw sociale media-accounts, kunnen de verzamelde informatie ook worden gekoppeld aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijvoorbeeld door op de knop te klikken) worden deze gegevens ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze koppeling voorkomen door u af te melden bij uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van § 25, lid 1, zin 1 TTDSG i.V.m. Art. 6, lid 1, lit. a AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking. De volgende social media-netwerken zijn ingebed op onze website via social plug-ins. Voor meer informatie over de reikwijdte en het doel van gegevensverzameling en -gebruik, evenals over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u terecht in de gelinkte privacyverklaringen van de aanbieders. - [Facebook van Meta Platforms Ireland Limited](https://www.facebook.com/about/privacy/): Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan Facebook bij de integratie van de dienst. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonlijke gegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden worden vastgelegd. De overeenkomst is te raadplegen via [deze link](https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Wij zijn met name verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen zoals uiteengezet in de artikelen 13 en 14 van de AVG, voor het naleven van de beveiligingsvereisten zoals vastgelegd in artikel 32 van de AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het nakomen van de verplichtingen uit de artikelen 33 en 34 van de AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen inzake de overeenkomst inzake de gezamenlijke verwerking betreft. Het naleven van de Betrokkenenrechten overeenkomstig de artikelen 15-20 van de AVG, de beveiligingsvereisten overeenkomstig artikel 32 van de AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst, en de verplichtingen uit de artikelen 33 en 34 van de AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens de verplichtingen van Meta Platforms Ireland krachtens de overeenkomst inzake de gezamenlijke verwerking betreft, zijn de verantwoordelijkheid van Meta Platforms Ireland. Uw gegevens worden mogelijk naar de VS verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [deze link](https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). - [Instagram van Meta Platforms Ireland Limited](https://help.instagram.com/155833707900388): Uw gegevens worden mogelijk naar de VS verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Kommissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [deze link](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de). Gebruik van Google reCAPTCHA We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. U kunt het gebruiken om te voorkomen dat geautomatiseerde software (zogenaamde "bots") ongeoorloofde activiteiten op de website uitvoert, zoals spamverzending via formulieren. De service kan ook worden gebruikt om vast te stellen of u een menselijke gebruiker bent om toegang te krijgen tot bepaalde online diensten. De service omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die nodig zijn voor de dienst van reCAPTCHA naar Google. Deze service wordt uitgevoerd volgens het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google. We hopen dat deze vertaling u van dienst is. Als u verdere vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om ze te stellen. Gebruik van Google invisible reCAPTCHA Op onze website maken we gebruik van de invisible reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Deze service is bedoeld om onderscheid te maken tussen menselijke invoer en geautomatiseerde, machinale verwerking. Achter de schermen verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door invisible reCAPTCHA worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Uw invoer wordt naar Google verzonden en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de invisible reCAPTCHA-service aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden verwerkt door Google binnen de Europese Unie en eventueel ook in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Kommissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [deze link](https://policies.google.com/privacy/frameworks). Gebruik van Cloudflare Op onze website maken we gebruik van het Content Delivery Network Cloudflare CDN van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS; "Cloudflare"). Dit is een wereldwijd netwerk van servers in verschillende datacenters waarmee onze webserver verbinding maakt en waarmee bepaalde inhoud van onze website wordt geleverd. De gegevensverwerking heeft als doel om de laadtijden van onze website te optimaliseren en daarmee ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Hierbij kunnen onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, systeemconfiguratie-informatie, informatie over het verkeer van en naar klantwebsites (zogenaamde serverlogbestanden). Uw gegevens worden eventueel naar de Verenigde Staten overgedragen. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Kommissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [deze link](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de). Gebruik van Cloudfront Op onze website maken we gebruik van het Content Delivery Network Cloudfront CDN van Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg; "Cloudfront"). Dit is een wereldwijd netwerk van servers in verschillende datacenters waarmee onze webserver verbinding maakt en waarmee bepaalde inhoud van onze website wordt geleverd. De gegevensverwerking heeft als doel om de laadtijden van onze website te optimaliseren en daarmee ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Hierbij kunnen onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, systeemconfiguratie-informatie, informatie over het verkeer van en naar klantwebsites (zogenaamde serverlogbestanden). Uw gegevens worden eventueel naar de Verenigde Staten overgedragen. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Kommissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [deze link](https://docs.aws.amazon.com/de_de/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html). Gebruik van Google Fonts Op onze website maken we gebruik van Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De gegevensverwerking heeft als doel om consistente lettertypen op onze website weer te geven. Om de lettertypen te laden, wordt er bij het openen van de pagina een verbinding gemaakt met de servers van Google. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt, worden verwerkt en naar Google verzonden. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw Google-account. Uw gegevens kunnen eventueel naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Kommissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [deze link](https://policies.google.com/privacy/frameworks). Gebruik van Adobe Fonts Op onze website maken we gebruik van Adobe Fonts van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland; "Adobe"). Gebruik van FontAwesome Op onze website maken we gebruik van Font Awesome van Fonticons Inc. (307 S Main St., Suite 202, Bentonville, AR, 72712-9214, VS; "Font Awesome"). Deze gegevensverwerking heeft als doel om consistente lettertypen en pictogrammen op onze website weer te geven. Om de lettertypen te laden, wordt er bij het openen van de pagina een verbinding gemaakt met de servers van Font Awesome. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, worden verwerkt en naar Font Awesome verzonden. Uw gegevens kunnen eventueel naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Voor de Verenigde Staten is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Kommissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaardcontractclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: [deze link](https://fontawesome.com/privacy). Betroffenenrechte en Speicherdauer Duur van de opslag De gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen en worden na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik. Rechten van de betroffen persoon U heeft, indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, de volgende rechten op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): het recht op informatie, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1, AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, f, AVG, evenals tegen verwerkingen met het oog op direct marketing. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit U heeft volgens artikel 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens: Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen Prinzenstraße 5 30159 Hannover Tel.: +49 511 1204500 Fax: +49 511 1204599 E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de Recht van bezwaar Als de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, f, AVG, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen met toekomstige werking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na het indienen van bezwaar wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden, of als de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen. Na bezwaar zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens voor direct marketingdoeleinden beëindigen.
Laatste update: 29.11.2022